top of page
En la clase

 

Des del curs 2015/2016 el centre ha esdevingut un Institut Escola, impartint així totes les etapes educatives obligatòries del nostre sistema educatiu.

 

Progressivament curs a curs s'han implantant els quatre nivells d'ESO. Aquest fet propicia que els infants i joves del Catllar puguin cursar al seu municipi de residència tots els ensenyaments obligatoris.


El projecte educatiu i la línia de centre segueix sent el mateix que en les dues etapes educatives anteriors, amb la qual cosa es garanteix una continuïtat i progressió lògica dels aprenentatges dels nostre alumnat.

 

Es fomenta que l'evolució dels aprenentatges i mètodes d'ensenyaments s'adeqüin a les necessitats dels  alumnes que es troben en una fase de canvis físics i psicològics profunds.

A més a més, amb les diferents optatives i serveis comunitaris que el centre imparteix s'amplia i dirigeix l'oferta formativa cap a diferents opcions dintre de l'educació postobligatòria.

Estudiantes

Educació Secundària Obligatòria 

bottom of page