top of page
image.png
ieduca_quisom_mockup.png
mockup-goo.png

Per a què utilitzem iEduca?

L'aplicatiu iEduca a l'Institut Escola l'Agulla el fem servir per a realitzar el seguiment de l'alumnat:

  • Es reben les circulars de l’Institut Escola l’Agulla a través d’iEduca.

  • Es rep el resum d’assistència, observacions i seguiment d’aula cada tarda.

        *En cas que no hagi tingut cap retard, falta o observació, no es rep res aquell dia.

  • L’autorització i el pagament de sortides es realitza a través d’iEduca TokApp (aplicació mòbil).

Tutorials de funcionament

L'aplicatiu iEduca TokApp es necessita tenir instal·lat al telèfon mòbil del/s pare, mare, tutor/a legals per a rebre les notificacions i realitzar els pagaments i autoritzacions.

bottom of page