top of page

CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

 

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, famílies...

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Membres del Consell Escolar de l'IE l'Agulla
 
Equip Directiu:
-Presidenta: Núria Sagués
-Cap d'estudis: Eva Sifre
-Secretària: Ana Bustos

Representants professorat:
-Salvador Sancho
-Johanna Navas
-Abel de la Varga
-Patricia Pastrana
-Guiomar Redecillas
-Òscar Musté


Representant de l'Ajuntament:
-Mercé Gavaldà
Representants famílies:
-Josep Fortuny (AFA)
-Sergi Moncusí
-Esther Moya
-Meritxell Mora
-Sònia Pedrola
-Alba Manobens


Personal PAS/PAE:
-Lídia Suñé 

Representant d'Alumnes:
-Santiago Plucienniczak

Acords del consell escolar

Curs 23-24

bottom of page