top of page

Projecte PINN MUFPS 

L'Institut Escola l'Agulla és centre formador del programa d'innovació PINN MUFPS del Departament d'Educació.

 

La finalitat del programa d'innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d'idiomes (MUFPS) és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents. 

Els objectius del programa que s'ofereixen són els següents:

  • Assignar valor als centres formadors com a institucions clau en la formació inicial de la funció docent.

  • Professionalitzar i reconèixer la tasca d'acompanyament dels mentors de centre i dels tutors de les universitats.

  • Incorporar l'estudiant universitari al centre formador com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del projecte educatiu de centre, alhora que es retroalimenta per millorar el desenvolupament professional i personal.

  • Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre les universitats i els centres formadors.

 

En aquesta pàgina, podeu trobar informació detallada sobre els objectius del nostre programa, així com les accions que estem implementant des de l'IE l'Agulla. També trobareu el nostre pla d'acollida per als docents en pràctiques que es sumin al nostre centre (accés restringit al pla d'acollida).

"Els millors docents són els que t'obren portes, no els que et resolen la vida."

Màrius Serra, 2007

image (2).png
bottom of page