top of page

Aprenem amb la "Lila"- Educació assistida amb animals

Xarxa de centres URV
Smart Learning Enviroment
Programa d'Innovació Educativa
Lletra script

projectes

de centre

Pla Català de l'Esport

L’Institut Escola L’Agulla s’ha caracteritzat sempre per intentar estar a l’avantguarda de projectes i metodologies innovadores per aconseguir així una millora en els resultats educatius i una millor preparació per ser ciutadans competents.

La dinàmica és seguir en aquesta línia, donant continuïtat als projectes vigents que valorem positivament segons la nostra línia de centre i donar pas a nous projectes i iniciatives que puguin afavorir encara més la formació integral dels i les alumnes.

bottom of page