top of page
Haciendo tarea

Educació Primària

L'educació primària és l'etapa que s'encarrega de l'alfabetització de l'alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l'envolta i motivar-se per aprendre.

La seva finalitat és promoure la socialització dels nens i nenes, afavorir la seva incorporació a la cultura i contribuir a la progressiva autonomia d'acció en el seu medi. En aquest sentit, oferim projectes innovadors i experimentals com Innovamat, flipped clasroom... on un dels pricipals objectius és que l'alumne aprengui a aprendre.

A l’institut Escola L’Agulla la metodologia didàctica emprada té un caràcter personal, degut a la baixa ràtio alumnes/docent i s'adapta als diferents ritmes d'aprenentatge de cada alumne/a.

 

Haciendo tarea
bottom of page