top of page
Sense títol.png

Eleccions Consell Escolar

Sector famílies

Heu rebut un correu amb la informació

Les persones que vulgueu ser candidats/es haureu de presentar la candidatura (model a presentar) a la directora dins del termini establert: de manera presencial (demanant cita prèvia) o a través del correu electrònic e3012812@xtec.cat

2

Mesa electoral. Sector famílies

Per a la constitució de les meses electorals cal la presència de dos representants del cens de les mares/pares o tutors, escollits per sorteig. Ens posarem en contacte amb les persones que hagin sortit a partir del 6 de novembre que és la data en què es farà el sorteig.

Cartell Consell Escolar.png
bottom of page