top of page

Projecte Educatiu de Centre

Clica el següent enllaç per accedir al Projecte Educatiu de Centre:

Normes d’organització i funcionament

Clica el següent enllaç per accedir a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre:

Projecte de convivència

Clica el següent enllaç per accedir al Projecte de convivència:

Projecte lingüístic de centre

Clica el següent enllaç per accedir al Projecte lingüístic:

Projecte esportiu de centre

Clica el següent enllaç per accedir al Projecte esportiu:

Pla de comunicació

Clica el següent enllaç per accedir al Pla de comunicació:

Carta de compromís educatiu:

Clica el següent enllaç per accedir a la carta de compromís:

Acollida famílies i alumnat:

Clica el següent enllaç per accedir a l'acollida:

connect-20333_1920.jpg
bottom of page